Ekonomické oddělení

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č.ú. pro platby v CZK: 115-8446480287/0100

č.ú. po platby v EUR: 115-8446490207/0100