Ekonomické oddělení

Faktury a účetní doklady prosím zasílejte na

e-mail: fakturace@janka.cz

 

 

 

 

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č.ú. pro platby v CZK: 115-8446480287/0100

č.ú. po platby v EUR: 115-8446490207/0100