Kompaktní klimatizační zařízení pro filtraci, chlazení, ohřev a distribuci vzduchu řízené vlastní regulací. Protože je celý systém navržený a odzkoušený výrobcem, výrazně šetří čas potřebný na instalaci technologie a zvyšuje její spolehlivost. Rooftopy jsou vhodné zejména pro klimatizaci velkoplošných prostor, jako jsou obchodní centra, výrobní a logistické haly a podobně.

JANKA má s těmito systémy dlouholeté zkušenosti. Rádi poskytneme i technickou i servisní podporu na všech projektech.