Chillery - výrobníky chladicí vody

Široká je i nabídka chillerů pro různé druhy provozu s možností instalace venku i uvnitř. Výrobky jsou vyrobené z kvalitních a spolehlivých komponentů od renomovaných výrobců. Díky velké variabilitě si můžete vybavit zařízení podle potřeb vaší aplikace, případně využít energeticky úsporná řešení, jako je zpětné získávání tepla nebo volné chlazení (freecooling).
Samozřejmostí je kvalitní technická a servisní podpora.