AHU HVAC FAN ICL Servis

ICL - PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ

ICL - PRŮMYSLOVÉ CHLAZENÍ

Hybridní výměníky

Hybridní výměník tepla úspěšně kombinuje výhody dvou klasických technologií – deskových a trubkových výměníků tepla.

Schema průtoku hybridním výměníkem

Protože využívá výhody obou klasických konstrukcí, může být použit téměř ve všech teplotních podmínkách. Je proto vhodný pro použití jako výparník i jako kondenzátor. Hybridní výměníky vynikají svou kompaktní konstrukcí a jeho výhodou oproti klasickým konstrukcím je tedy i nízká hmotnost.

 

více

Hybridní výměník tepla má obrovskou kapacitu teplosměnné plochy s kompaktními rozměry a nízkou tlakovou ztrátu. Teplo nebo chlad je v hybridní výměníku tepla je odváděno trubkovou částí výměníku, který je navržen tak, aby byly eliminovány mezery mezi trubkami. Hodnota přenosu tepla se tedy výrazně zvyšuje bez lineárního zvyšování tlakové ztráty. Vlnovkový část oddělující jednotlivé trubky vytváří zároveň jejich pevnou stěnu a proto nevzniká potřeba trubky vyztužovat. Také proto mohou hybridní výměníky odolávat tlakům do 60 bar. Provozní teploty se pohybují od -200°C po +900°C.  FL v sekcích také podporovat sousední trubky, a tím dát desce Blokovat zvýšení pevnosti. Tlaky do 60 bar (870 psig) mohou být řešeny. Provozní teploty se pohybují mezi -200 (-328 ° F) a +900 ° C (1652 ° F). Tloušťky desek, které tvoří trubkové profily se pohybuje od 0,4 do 1,0 mm.

 

Deskové výměníky

Deskový výměník je tvořen řadou lisovaných nerezových desek. Mezi deskami jsou kanály, ve kterých proudí odděleně ohřívané a ochlazované médium. Každá deska je z jedné strany obtékána ohřívaným a z druhé strany ochlazovaným médiem. Použití je vhodné pro aplikace kapalina - kapalina, celosvařované a polosvařované i jako kondenzátory. Podle druhu použití jsou desky lisovány v několika tvarech - H, L, M, V, W. Výměník může pracovat v protiproudém i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

 • pájený Cu
 • rozebíratelný (šroubovaný)
 • celosvařovaný
 • polosvařovaný

Drážní a mobilní aplikace

Vyrábíme speciální chladiče pro drážní a mobilní aplikace, včetně těch určených pro extrémní požadavky chlazení. Speciální soustavy jsou vyráběny prakticky pouze v projektech podle požadavků partnera a zákazníka a základem naší úspěšné práce je vysoká flexibilita zaměstnanců firmy Janka. Jedná se o chladící věže, chladící články lokomotiv a chladiče. Všechna zařízení jsou podrobena tepelným i nárazovým testům a úpravám uchycení.

Kapalinové ohřívače OVF, CVZA

Kapalinový ohřívač je tvořen rozdělovačem a sběračem. Mezi nimi jsou galvanicky pozinkované žebrované trubky. Žebra jsou vyrobena z uhlíkové oceli nebo ze slitiny hliníku. Ohřívače se používají k ohřevu vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních. Teplonosným médiem je kapalina, která proudí v žebrovaných trubkách obtékaných vzduchem.

Kapalinové chladiče

Kapalinový chladič je tvořen rozdělovačem a sběračem. Mezi nimi jsou galvanicky pozinkované, nerezové nebo jiné materiály z žebrovaných trubek. Žebra jsou vyráběna z uhlíkové oceli, slitiny hliníku, nerezového materiálu nebo z mědi. Chladiče se používají k chlazení vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních, kdy teplonosným médiem je kapalina, která proudí v žebrovaných trubkách a vzduch tyto trubky obtéká. Pro speciální projekty nabízíme další varianty kombinací tepelných ploch.

více

 

 

 

 

Kondenzátory

Kondenzátor je druh výměníku tepla, ve kterém plynné médium mění své skupenství na kapalné pomocí ohřevu druhého odděleného média.

Typy kondenzátorů podle konstrukce:

 • trubkové
 • deskové
 • hybridní
 • šroubovicové
 • spirálové

Parní ohřívače

Parní ohřívač je tvořen rozdělovačem a sběračem. Mezi nimi jsou galvanicky pozinkované žebrované trubky. Žebra jsou z uhlíkové oceli nebo ze slitiny hliníku. Ohřívače se používají k ohřevu vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních. Teplonosným médiem je většinou vodní pára, která kondenzuje v žebrovaných trubkách obtékaných vzduchem.Parní ohřívač_2

více

Jednou z možností materiálového provedení je výměník s bimetalickou teplosměnnou plochou jsou vhodné zejména pro chladící aplikace v energetice a těžkém průmyslu. Využití bimetalické plochy nabízí vyšší tepelný výkon při menší teplosměnné ploše. Díky tomu lze uspořit velké množství čerpací práce a v parních aplikacích také množství páry potřebnou na ohřev.

Parní ohřívač

 

Dalším významným parametrem výměníků s bimetalickou teplosměnnou plochou je lineární křivka výkonu, kdy lze dosáhnout 100% tepelného výkonu již při 50% zatížení.

Systém umožňuje kombinovat různé materiály i různé druhy protikorozní ochrany.

Shell tube výměníky

Shell & tube výměník je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém je umístěn trubkový svazek. Jedno médium proudí v trubkovém svazku a druhé svazek obtéká v prostoru pláště. Výměníky se používají pro aplikace kapalina - kapalina, pára - kapalina. Výměník může pracovat v protiproudém i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

 • s pevnými trubkovnicemi      
 • s U – trubkami            
 • s plovoucí hlavou

Spalinové a jiné speciální výměníky

Podle projektu a prostorového designu vyrábíme a navrhujeme speciální výměníky včetně tepelných a pevnostních výpočtů.

Jedná se o různé typy spalinových výměníků o velkých výkonech včetně vysokých teplot a tepelné a pevnostní zátěže.

Nabízíme speciální výměníky pro chlazení v zástavbě, jako jsou velké kompresory, potrubní celky, chladiče turbogenerátorů, turbín a také mobilních provedení včetně chladičů pro aplikace s mořskou vodou.

Kompletní dodávka je velice často spojena i s výpočtem ventilátoru a nuceného chlazení, které navrhujeme i vyrábíme.Od samého počátku návrhu projektu až po konečnou výrobu firma intenzivně spolupracuje s projektanty, investory a zákazníky.

Šroubovicové výměníky

Šroubovicový výměník je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém jsou protisměrně smotány trubičky do šroubovic. U těchto výměníků zpravidla ochlazované médium proudí v trubičkách a ohřívané obtéká trubičky v prostoru pláště. Používá se pro aplikace kapalina - kapalina, pára - kapalina. Výměník pracuje obvykle v protiproudém toku médií.

Šroubované výměníky

Šroubovaný výměník je tvořen řadou desek, které jsou staženy pomocí šroubů mezi hlavní a přítlačnou deskou. Mezi deskami je těsnění, které vytváří kanály, v nichž odděleně proudí ohřívané a ochlazované médium. Každá deska je z jedné strany obtékána z jedné strany ohřívaným a z druhé ochlazovaným médiem. Výměníky se používají výhradně pro aplikace kapalina – kapalina. Pro vhodnost použití jsou desky lisovány v několika tvarech - H, L, M, V, W. Výměník může pracovat jak v protiproudém, tak i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

 • s pevnými trubkovnicemi      
 • s U – trubkami            
 • s plovoucí hlavou