Novinky

15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1524

Novinka v sortimentu - Kompaktní filtrační jednotka KLM RK

20. 3. 2020

čistí vzduch všude tam, kde jsou viry a bakterie

Využili jsme našich zkušeností z návrhu a výroby VZT jednotek pro ambulantní operační sály

a reagovali jsme na nově vzniklou situaci v České republice. Nabízíme řešení pro čištění vzduchu nejen tuhých částic a prašnosti, ale především pro zachycení virů a bakterií.

Koronavirus je vir, který dobře nesnáší změnu teploty a vlhkosti, ale naopak má dlouhou životnost ve vnitřním prostředí, kde se teplota téměř nemění. Toto prostředí může být velmi nebezpečné pro osoby, které mají organismus jakkoli oslabený, důvodem může být únava, vyčerpání, stres či jiná nemoc.  

 

Vzduchotechnická jednotka KLM RK

20. 3. 2020

pro zdravotnické prostory – ambulantní operační sály

Standardní zařízení ve výrobním programu – vzduchotechnická jednotka KLM RK, která je provozována nejen jako filtrační, ale pracuje i s přívodem čerstvého vzduchu a jeho úpravou tj. ohřev a chlazení. Výhodou tohoto zařízení je distribuce přívodního vzduchu přímo ze zařízení přes výstupní mřížku v podhledu do požadovaného prostoru, který vyžaduje charakter čistého prostředí pro zdravotní využití. Přívod čerstvého vzduchu vytváří požadovaný přetlak v prostoru a spolehlivě odstraňuje nečistoty, viry a bakterie, anestetické či kouřové plyny, tyto vlastnosti vzduchu jsou dány parametry použitého HEPA filtru H13. Požadovanou teplotu prostoru zajišťují vodní výměníky, nebo lze jako zdroj chladu a tepla využít tepelné čerpadlo, které se umístí do venkovního prostoru.  Jednotku je možné dodat včetně řídicího systému MaR (měření a regulace).

Tento kompaktní systém zajišťující hygienický provoz čistých prostor je moderní a komfortní nejen pro uživatele a provozovatele, ale i pro snadný návrh a realizaci.