Novinky

1 2 3 4 5 6 724

Prezentovali jsme na konferenci Sympozium Green Way

22. 9. 2021

Na odborné konferenci Sympozium Green Way v Brně jsme prezentovali program naší společnosti, jak rekonstruovat a modernizovat vzduchotechnická zařízení v přednášce „RETROFIT technické zhodnocení stávajícího zařízení s dopadem na ekonomiku provozu“. Kromě toho jsme se také zaměřili na energetické provozování.

Přednáška „Netradiční sestavy VZT jednotek pro snížení energetické náročnosti budov“ byla návodem jak navrhovat budovy dle požadavků provozovatelů, ale zároveň netradičně, ekonomicky, „chytře“.

Distribuovali jsme naše výrobky pro jadernou elektrárnu Temelín

10. 8. 2021

Naše výrobky v provedení pro jadernou energetiku, ventilátory, vzduchotechnické jednotky se speciálními předepsanými nátěry, filtrační stanice v nerezovém provedení, byly právě distribuovány pro jadernou elektrárnu Temelín. Velmi pracná a náročná výroba, ale excelentní provedení s precizností každého detailu díky všem pracovníkům v požadované kvalitě a termínu.