Novinky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1120

Vzduchotechnická jednotka KLM RK

20. 3. 2020

pro zdravotnické prostory – ambulantní operační sály

Standardní zařízení ve výrobním programu – vzduchotechnická jednotka KLM RK, která je provozována nejen jako filtrační, ale pracuje i s přívodem čerstvého vzduchu a jeho úpravou tj. ohřev a chlazení. Výhodou tohoto zařízení je distribuce přívodního vzduchu přímo ze zařízení přes výstupní mřížku v podhledu do požadovaného prostoru, který vyžaduje charakter čistého prostředí pro zdravotní využití. Přívod čerstvého vzduchu vytváří požadovaný přetlak v prostoru a spolehlivě odstraňuje nečistoty, viry a bakterie, anestetické či kouřové plyny, tyto vlastnosti vzduchu jsou dány parametry použitého HEPA filtru H13. Požadovanou teplotu prostoru zajišťují vodní výměníky, nebo lze jako zdroj chladu a tepla využít tepelné čerpadlo, které se umístí do venkovního prostoru.  Jednotku je možné dodat včetně řídicího systému MaR (měření a regulace).

Tento kompaktní systém zajišťující hygienický provoz čistých prostor je moderní a komfortní nejen pro uživatele a provozovatele, ale i pro snadný návrh a realizaci.

Novoroční setkání se zákazníky 2020

18. 2. 2020

Naše společnost připravila pro své obchodní partnery na konci měsíce ledna setkání přímo v prostoru podnikové zkušebny, součástí této akce byla i prohlídka výrobních prostor. Ředitel společnosti pan Ladislav Cheben představil strategii a cíle společnosti pro nadcházející období. Avšak hlavním cílem bylo představit, co je v Jance nového, ukázat změny po úpravách a přestěhování výrobních prostor, možnosti podnikové zkušebny, včetně testování a ověřování technických parametrů zkoušených výrobků. V průběhu celého odpoledne mohli návštěvníci diskutovat s našimi pracovníky o výrobcích a jejich uplatnění, prohlédnout si detailní zpracování i technologii výroby. Toto odpoledne bylo letošní první společenské setkání s obchodními partnery, přineslo nejen příjemné chvíle odborníků, kteří pracují ve stejném oboru, ale otevřelo i další možnosti spolupráce.