JANKA Radotín partner 23. konference Klimatizace a větrání

Zobrazit celou sekci

23. konference Klimatizace a větrání pořádaná odbornou sekcí Společnosti pro techniku prostředí úspěšně navázala na pravidelnou tradici odborného dění v České republice. Program konference byl již tradičně zaměřen na nejnovější poznatky z oboru klimatizace a větrání související s činností projektantů, výrobců a montážních firem vzduchotechnických zařízení i souvisejících profesí.  

V rámci konference zaznělo celkem 39 příspěvků v 7 odborných blocích, v části Systémy větrání a klimatizace byl zařazen i náš příspěvek „Janka – tradiční výrobce VZT jednotek, ověřování parametrů a factory testy pro zákazníka". Tato konference řešila jak tradiční témata - vnitřní prostředí, energetické nároky, projektování a provozování zařízení větrání a klimatizace, tak i novinky v legislativě, nové poznatky z praxe spojené s návrhem technických systémů pro tyto technologie budov. Významným ukazatelem byla účast mladé generace techniků a projektantů, kde konference byla příležitostí k výměně zkušeností všech generací, ale i společenským setkáním všech, kdo pracují v oboru VZT.

Konference měla rekordní účast, 352 účastníků sledovalo přednášky odborné části v obou konferenčních dnech, většina se zúčastnila i společenského večera. Konala se v prostorách Autoklubu v centru Prahy ve dnech 16. a 17. října.