JANKA – účastník sympozia Green Way Brno 2019

Zobrazit celou sekci

JANKA Radotín byla aktivním účastníkem sympozia Green Way v Brně, které se uskutečnilo dne 9. a 10. 4. 2019. Toto setkání odborné technické veřejnosti pro projektanty, dodavatelé, výrobce vzduchotechnických zařízení i provozovatelé technických zařízení budov mělo jednoznačný cíl - získat především odborné informace, ale i společenské kontakty pro spolupráci v oblasti TZB, v neformálním prostředí.

K těmto účelům byl připraven velmi zajímavý program v několika sálech konferenčních prostor hotelu Avanti a doprovodný program v závěru prvního dne sympozia.

V jednotlivých částech odborného programu se řešila témata správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb, kvalitní zadání, příprava a koordinace staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,

koncepce zajišťující návrh i realizaci vnitřního prostředí staveb, správné provozování a správa budov, čisté prostory a mnoho dalších souvisejících témat. JANKA Radotín prezentovala široký výrobkový program, včetně nestandardních technických řešení detailů pro výrobu VZT jednotek, v odborné části programu sympozia připravila pro účastníky sympozia informace o perspektivních výrobcích pro hygienické provedení.