AHU HVAC FAN ICL Servis

RAIL

RAIL

Vývoj a výroba

Veškeré drážní aplikace Janka vyvíjí podle specifických technických požadavků zákazníků a nabízí řešení, která kladou velký důraz na spolehlivost, snadnou obsluhu, servis a vysokou kvalitu použitých součástek.

Testování

Součástí procesu od návrhu koncepce až do ukončení vývoje je testování všech technických parametrů drážní aplikace ve vlastní certifikované zkušebně. Jedná se o širokou škálu výkonových a klimatických testů, jejichž zadání definují jak technické požadavky zákazníka, tak i přísné mezinárodní normy. Janka tak může zaručit, že všechny parametry jsou v souladu s technickou specifikací požadovanou zákazníky.

Globální servis

Poprodejní servis v EU Janka pokrývá pomocí vlastních servisních středisek v Praze a v Karviné. Pro drážní aplikace provozované mimo území EU zajišťuje Janka servis prostřednictvím smluvních servisních organizací v jednotlivých zemích.