Servis

Servis

Hlavní činnosti servisu:

 • Revize zařízení před spuštěním včetně zajištění provozních zkoušek
 • Montáž střechy pro venkovní provedení vzduchotechnických jednotek pro český trh
 • Doplňování nestandardních dílů do komor vzduchotechnických jednotek
 • Přechody vzduchotechnických systémů zima – léto a opačně
 • Výměny filtračních vložek včetně jejich ekologické likvidace
 • Regenerace patron s aktivním uhlím
 • Úpravy a optimalizace vzduchotechnických systémů (filtrace, odsávání atp.)
 • Navyšování nebo ponižování průtoku dle přání zákazníka  výměnou řemenového převodu, motoru nebo ventilátoru sestavování komor do vzduchotechnických jednotek včetně napojení na vzduchotechnické potrubí

 

Servis Praha

servis@janka.cz

Vrážská 143
153 01 Praha 5 - Radotín

Petr Kalina
(+420) 602 254 014
petr.kalina@janka.cz

Servis Karviná

servis-karvina@janka.cz

U Bažantnice 1462
733 01 Karviná

Stanislav Fuska

(+420) 602 242 516
(+420) 602 517 573
servis-karvina@janka.cz


Administrativa
Jana Suchánková
(+420) 777 478 403
jana.suchankova@janka.cz

Pravidelná údržba vzduchotechnických jednotek

Revize výrobku

 • Provádí se 4x za rok.
 • Především kontrolujeme čistotu vnitřních ploch, hlavně oběžného kola, ověřujeme stav ložisek, lehký chod    elektromotoru a ložisek, stav nátěru, funkčnost hlavních orgánů, stav těsnění.

Kontrola za provozu

 • Sledujeme funkci a činnost všech sekcí jednotky, těsnost spojů a upevnění panelů, teplotu činných tekutin a     dopravovaného vzduchu, tlakovou ztrátu filtrů vzduchu.

Kontrola za klidu

 • Kontrolujeme stav a napnutí klínových řemenů v souladu s ČSN 02 3109, čistotu vnitřních ploch ventilátoru, hlavně oběžného kola, zanesení filtrů, chod klapek a upevnění servopohonů.