Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Obchodní vztahy neupravené konkrétními smlouvami se řídí platnými všeobecnými obchodními podmínkami společnosti JANKA Radotín, a.s. které jsou ke stažení prostřednictvím odkazu na této stránce.