Podniková zkušebna

Měření prováděná ve zkušebně

 • charakteristiky ventilátorů
 • akustické veličiny
 • vibrometrie
 • charakteristika rekuperačních výměníků
 • tlakové ztráty vzduchotechnických zařízení
 • těsnost vzduchotechnických zařízení
 • tepelné mosty
 • dlouhodobé zkoušky nových zařízení v betonové kobce
 • termografie  - zviditelnění tepelných pochodů na povrchu zařízení
 • testování klimatizační jednotky pro kolejová vozidla
 • omezující podmínky

Měření prováděná u zákazníka

 • charakteristiky ventilátorů
 • akustické veličiny
 • vibrometrie
 • charakteristika rekuperačních výměníků
 • tlakové ztráty vzduchotechnických zařízení
 • těsnost vzduchotechnických zařízení
 • spolupráce při vývoji nových výrobků
 • měření při přejímce zařízení