Historie

Společnost JANKA Radotín navazuje na tradici jednoho z nejstarších výrobců vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na světě, kterou založil Jan Janka v roce 1872 v Praze jako původní klempířskou dílnu. Později v roce 1907 byla výroba přesunuta do Radotína a firma pokračovala v úspěšném rozvoji. Po druhé světové válce byl podnik znárodněn
a rozšířen. V porevolučních letech procházel privatizací a náročnou restrukturalizací.

V roce 1998 vstoupil do společnosti JANKA americký nadnárodní holding LENNOX, který společnost rozvíjel v rámci svých podniků. K další změně došlo v roce 2009, kdy se vlastníkem společnosti stala indická společnost LLOYD ELECTRIC AND ENGINEERING Ltd.

V roce 2018 se JANKA opět stala českou firmou. JANKA Radotín si od svého vzniku zachovala své původní zaměření na vývoj a výrobu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení pro průmyslové, komerční a energetické aplikace, vlastní výrobu radiálních ventilátorů a unikátního průmyslového chlazení pro speciální technologie.

Rectangle 32 4 | Historie

Milníky společnosti

1872
Pan Jan Janka zakládá zámečnickou dílnu v Dlouhé ulici v Praze
s 15 dělníky a vyrábí první ventilátory pro hostince, kovářské výhně, větráky do oken, komínové nástavce.
První výroba výrobků pro odsávání a větrání v tehdejším českém regionu.

01 | Historie

1907
Prosperita firmy vyzývá majitele k rozšiřování výrobních prostor, vzniká na tehdejší dobu velmi moderní továrna na výrobu ventilátorů a sušících zařízení nejrůznějších druhů.
Mnoho řešení bylo kryto patenty v celém Rakousko-Uhersku,
ale i v celé Evropě.

1912
Zemřel pan Jan Janka a továrna přešla na jeho dědice.

02 | Historie

1918
Rozšíření sortimentu výroby o zařízení pro pneumatickou dopravu
a teplovzdušné topení.

1923
Přeměna rodinnné firmy na akciovou společnost, vedení se ujímá správní rada.

1933
Hospodářská krize, financování se ujímá banka, technicky náročná zařízení – ventilátory, rotační dmychadla, chladiče vzduchu pro turbo a hydrogenerátory dodávané pro cukrovary a elektrárny jako součást technologií Škodových závodů do Jižní Ameriky, Číny, Persie.

03 | Historie

1940
Široká expanze sortimentu i výroby, větrání krytů a výroben válečného materiálu, náhradní výroba – polní frézy, generátory na dřevoplyn, akcionářem je Živnobanka.

1946
Znárodnění a vznik národního podniku.

1948
Založení nového výrobního závodu JANKA v Milevsku, dnešní firma ZVVZ a.s.

05 | Historie

1952
Změna názvu firmy JANKA na Závody Rudých letnic, který se zachoval až do roku 1960.

1990
Firma privativována a transformována na akciovou společnost JANKA Radotín.

06 | Historie

1998
Americký nadnárodní holding Lennox se stává novým vlastníkem.

2009
Změna vlastníka, vstup indické společnosti Lloyd později společnost přejmenována na Leel.

07 | Historie

2018
JANKA se opět stává českou firmou, vlastníkem jsou čeští soukromí podnikatelé.

Rectangle 32 5 | Historie