Služby

Software CLIMACAL

Software CLIMACAL slouží jako selekční software pro naše projektanty, obchodní zástupce, techniky i odbornou veřejnost. Jeho účelem je na základě zákazníkem požadovaných parametrů vybrat nejvhodnější jednotku z naší nabídky a navrhnout ji.

Software CLIMACAL pro návrh a výpočet klimatizačních jednotek

Díky svému interaktivnímu grafickému rozhraní má uživatel možnost vidět jednotku v nárysu a půdorysu včetně konečných rozměrů. Návrh nabízené klimatizační jednotky je ukládán jako soubor ve formátu s příponou AHU.

Climacal nabízí širokou škálu výstupů, kterými jsou technická specifikace jednotky včetně výkresů a ventilátorových charakteristik v BMP formátu Climacal. Technická a cenová specifikace jednotky jsou poskytovány ve formátu DOC nebo PDF. CAD výkresy jednotek jsou v měřítku 1:1 a jsou ve formátu DXF. Software umožňuje pracovat ve 14 jazycích s možností mezi nimi přepínat (a uložit výstupní soubory v těchto jazycích). Používanými jazyky jsou například čeština, angličtina, němčina, francouzština a další.

Rectangle 32 1 | Návrhový software