Služby

Servis

Zajišťujeme nejen vývoj a výrobu zařízení a technologií, ale také jejich servis a údržbu. Naši zákazníci se mohou kdykoliv spolehnout na rychlou a účinnou pomoc či radu od našich servisních pracovníků.

Hlavní činnosti servisu:

  • Revize zařízení před spuštěním včetně zajištění provozních zkoušek
  • Montáž střechy pro venkovní provedení vzduchotechnických jednotek pro český trh
  • Doplňování nestandardních dílů do komor vzduchotechnických jednotek
  • Přechody vzduchotechnických systémů zima – léto a opačně
  • Výměny filtračních vložek včetně jejich ekologické likvidace
  • Regenerace patron s aktivním uhlím
  • Úpravy a optimalizace vzduchotechnických systémů (filtrace, odsávání atp.)
  • Navyšování nebo ponižování průtoku dle přání zákazníka výměnou řemenového převodu, motoru nebo ventilátoru sestavování komor do vzduchotechnických jednotek včetně napojení na vzduchotechnické potrubí
servis | Servis

Pravidelná údržba
vzduchotechnických jednotek

Revize výrobku

Provádí se 4x za rok.

Především kontrolujeme čistotu vnitřních ploch, hlavně oběžného kola, ověřujeme stav ložisek, lehký chod elektromotoru a ložisek, stav nátěru, funkčnost hlavních orgánů, stav těsnění.

Kontrola za provozu

Sledujeme funkci a činnost všech sekcí jednotky, těsnost spojů a upevnění panelů, teplotu činných tekutin a dopravovaného vzduchu, tlakovou ztrátu filtrů vzduchu.

Kontrola za klidu

Kontrolujeme stav a napnutí klínových řemenů v souladu s ČSN 02 3109, čistotu vnitřních ploch ventilátoru, hlavně oběžného kola, zanesení filtrů, chod klapek a upevnění servopohonů.

Servisní oddělení

Rádi se s vámi sejdeme

tools 1 | Servis

Servis Praha

E-mail

servis@janka.cz

Adresa

Vrážská 143
153 01 Praha 5 – Radotín

Martin Chlebovský

E-mail

martin.chlebovsky@janka.cz

Telefon

(+420) 602 254 014

tools 1 | Servis

Servis Karviná

E-mail

servis-karvina@janka.cz

Adresa

U Bažantnice 1759/17
735 06 Karviná

Stanislav Fuska

E-mail

servis-karvina@janka.cz

Telefon

(+420) 602 242 516
(+420) 602 517 573

icon user white | Servis

Administrativa

Jana Suchánková

E-mail

jana.suchankova@janka.cz

Telefon

(+420) 777 478 403