Retrofit – modernizace a rekonstrukce VZT jednotek

Modernizace VZT jednotek je velmi aktuální téma. Retrofit, jakkoliv je to téma složité, má mnoho výhod. Posouvá kvalitativně celé stávající zařízení, především zvyšuje účinnosti jednotlivých komponentů, snižuje hlučnost, provozní náklady, náklady na servis a údržbu jednotek. Pro investora nabízí nižší investiční cenu v porovnání s instalací nového zařízení, prodloužení životnosti, spolehlivější provoz, nižší provozní náklady, popř. úpravu některých parametrů, které již nevyhovují stávajícím požadavkům.

  • Dobře připravený projekt umožňuje rekonstruovat VZT jednotku bez dlouhého přerušení provozu.
  • V některých případech nejde stávající jednotku nahradit novou, nebo jen velmi komplikovaně. V nových projektech se umísťují jednotky během výstavby pomocí jeřábů, které na stavbě jsou. Při výměně to pak znamená rozřezání staré jednotky na malé části a sestavování dílů nové, u jednotek na střeše například drahá doprava vrtulníkem.
  • Nové jednotky mají větší rozměry s ohledem např. na ekodesign a výměna tak není možná s ohledem na prostor stávající strojovny.
  • Retrofit přináší nadhodnotu, ale je důležité se zákazníkem velmi pečlivě specifikovat jeho požadavky.

Po specifikaci očekávání se stávající systém proměří, po té se navrhne nejvhodnější technické řešení. Pokud zákazník tento návrh akceptuje, můžeme zařízení rekonstruovat.

Retrofit může být výhodným a někdy jediným řešením pro mnoho uživatelů. Jsme připraveni tyto požadavky realizovat.

janka retrofit | Retrofit

Dobře provedený retrofit VZT jednotek splní a předčí vaše očekávání.