JANKA RSP PM

Radiální středotlaký jednostranně sací ventilátor s motorem napřímo je novinkou v našem produktovém portfoliu. Zajišťuje propojení jednotlivých zařízení, sdílení, výměny a analýzy dat s akcentem na řízení spotřeby energie, dále klasického konstrukčního pojetí výrobku s cílem zvýšit účinnost ventilátoru, rozšířit jeho výkonový rozsah, snížit akustický výkon, a v neposlední řadě pro zákazníka tolik důležité – zjednodušit řízení, zkrátit dodací lhůty a vytvořit akceptovatelnou cenovou úroveň výrobku.

Tento ventilátor samozřejmě vyhovuje Nařízení komise EU
č. 327/2011 na ekodesign ventilátorů.