Rooftopy

Kompaktní klimatizační zařízení pro filtraci, chlazení, ohřev
a distribuci vzduchu řízené vlastní regulací. Protože je celý systém navržený a odzkoušený výrobcem, výrazně šetří čas potřebný na instalaci technologie a zvyšuje její provozní spolehlivost.

Rooftopy jsou vhodné zejména pro klimatizaci velkoplošných prostor, jako jsou obchodní centra, výrobní a logistické haly
a podobně. JANKA má s těmito systémy dlouholeté zkušenosti.