Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou alternativní zdroje energie, které umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (např. voda, vzduch), převádět je na vyšší teplotní hladinu (dodáním určitého množství energie)
a následně účelně využít pro ohřev vody nebo vzduchu.