Deskové výměníky

Deskový výměník je tvořen řadou lisovaných nerezových desek. Mezi deskami jsou kanály, ve kterých proudí odděleně ohřívané a ochlazované médium. Každá deska je z jedné strany obtékána ohřívaným a z druhé strany ochlazovaným médiem.

Použití je vhodné pro aplikace kapalina – kapalina, celosvařované a polosvařované i jako kondenzátory. Podle druhu použití jsou desky lisovány v několika tvarech – H, L, M, V, W. Výměník může pracovat v protiproudém i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

  • pájený Cu
  • rozebíratelný (šroubovaný)
  • celosvařovaný
  • polosvařovaný