Hybridní výměníky

Hybridní výměník tepla úspěšně kombinuje výhody dvou klasických technologií – deskových a trubkových výměníků tepla.

Protože využívá výhody obou klasických konstrukcí, může být použit téměř ve všech teplotních podmínkách. Je proto vhodný pro použití jako výparník i jako kondenzátor. Hybridní výměníky vynikají svou kompaktní konstrukcí a jeho výhodou oproti klasickým konstrukcím je tedy i nízká hmotnost.

Hybridní výměník tepla má obrovskou kapacitu teplosměnné plochy s kompaktními rozměry a nízkou tlakovou ztrátu. Teplo nebo chlad je v hybridní výměníku tepla je odváděno trubkovou částí výměníku, který je navržen tak, aby byly eliminovány mezery mezi trubkami. Hodnota přenosu tepla se tedy výrazně zvyšuje bez lineárního zvyšování tlakové ztráty. Vlnovkový část oddělující jednotlivé trubky vytváří zároveň jejich pevnou stěnu a proto nevzniká potřeba trubky vyztužovat. Také proto mohou hybridní výměníky odolávat tlakům do 60 bar. Provozní teploty se pohybují od -200°C po +900°C.  FL v sekcích také podporovat sousední trubky, a tím dát desce Blokovat zvýšení pevnosti. Tlaky do 60 bar (870 psig) mohou být řešeny. Provozní teploty se pohybují mezi -200 (-328 ° F) a +900 ° C (1652 ° F).

vymeniky | Hybridní výměníky