Kondenzátory

Kondenzátor je druh výměníku tepla, ve kterém plynné médium mění své skupenství na kapalné pomocí ohřevu druhého odděleného média.