Parní ohřívače

Parní ohřívač je tvořen rozdělovačem a sběračem. Mezi nimi jsou galvanicky pozinkované žebrované trubky. Žebra jsou z uhlíkové oceli nebo ze slitiny hliníku. Ohřívače se používají k ohřevu vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních. Teplonosným médiem je většinou vodní pára, která kondenzuje v žebrovaných trubkách obtékaných vzduchem

Jednou z možností materiálového provedení je výměník s bimetalickou teplosměnnou plochou jsou vhodné zejména pro chladící aplikace v energetice a těžkém průmyslu. Využití bimetalické plochy nabízí vyšší tepelný výkon při menší teplosměnné ploše. Díky tomu lze uspořit velké množství čerpací práce a v parních aplikacích také množství páry potřebnou na ohřev

Dalším významným parametrem výměníků s bimetalickou teplosměnnou plochou je lineární křivka výkonu, kdy lze dosáhnout 100% tepelného výkonu již při 50% zatížení.

Systém umožňuje kombinovat různé materiály i různé druhy protikorozní ochrany.