Shell tube výměníky

Shell & tube výměník je tvořen válcovým pláštěm, ve kterém je umístěn trubkový svazek. Jedno médium proudí v trubkovém svazku a druhé svazek obtéká v prostoru pláště. Výměníky se používají pro aplikace kapalina – kapalina, pára – kapalina. Výměník může pracovat v protiproudém i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

  • s pevnými trubkovnicemi      
  • s U – trubkami            
  • s plovoucí hlavou