Šroubované výměníky

Šroubovaný výměník je tvořen řadou desek, které jsou staženy pomocí šroubů mezi hlavní a přítlačnou deskou. Mezi deskami je těsnění, které vytváří kanály, v nichž odděleně proudí ohřívané a ochlazované médium. Každá deska je z jedné strany obtékána z jedné strany ohřívaným a z druhé ochlazovaným médiem. Výměníky se používají výhradně pro aplikace kapalina – kapalina. Pro vhodnost použití jsou desky lisovány v několika tvarech – H, L, M, V, W. Výměník může pracovat jak v protiproudém, tak i souproudém toku médií.

Rozdělení podle konstrukce:

  • s pevnými trubkovnicemi      
  • s U – trubkami            
  • s plovoucí hlavou