31. 05. 2022

Slovinská vzpomínka na pana Janku

Slovinska vzpominka na pana Janku | Slovinská vzpomínka na pana Janku

Na pomezí Alp a Dinárských hor ve Slovinsku leží město Idrija, které je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V historii města sehrála významnou roli těžba rud rtuti v okolních kopcích. Kromě těžebních šachet a průmyslových objektů najdete ve městě sakrální stavby, hrad a historické centrum města. Tam také leží jeden z nejstarších objektů, dům, o němž se písemné prameny zmiňují již ve 2. polovině 17. století a nově o něm vyšel článek také v místních novinách v květnu tohoto roku, jako vzpomínka na pana Janku, který na něm ponechal svůj nesmazatelný podpis.

Tento dům postavili bratři Jiří a Martin Sagadovi, kteří přišli do Slovinska z české Plzně. Od 19. století do konce druhé světové války se na panství vyměnilo několik generací a v budově hned u silnice vznikl postupem času hostinec, který byl mezistanicí pro furmany, kteří jezdili do dolu.  Na hlavním průčelí hostince Pri Zagodu můžeme dodnes vidět dva krásně zpracované litinové průduchy Janka v podobě čtyř listů a propletených kruhů, které sloužily jako první odsávací a ventilační systémy a je zde zvěčněna také pražská adresa Janky z let 1876 až 1882, kdy se pan Janka poprvé začal věnovat uzavřeným nevětraným prostorům, aby je zbavil vlhkosti. Totožnou ventilační růžici, vyrobenou v dílně v Truhlářské ul. č.p. 1107, avšak pozlacenou a stropní, najdeme také v Praze.

Noviny Idrijske Novice jsou doručovány do poštovních schránek všech domácností v obcích Idrija a Cerkno ve Slovinsku a jsou také distribuovány do dalších okolních měst. Článek je pro nás úžasným ohlédnutím se za historií Janky a zároveň také předáním pozdravu pro současný tým Janky.

„Wish you great celebration Janka´s 150“,  napsala nám Simona Kermavnar, autorka článku a my ji tímto děkujeme a přidáváme se také:

“Janko, ať jsi tady společně s množstvím spokojených zákazníků minimálně dalších 150 let! Na tvé zdraví! ”

Více se o historii Janky dočtete v letošním druhém vydání časopisu Klimatizace, který pro vás již brzy zveřejníme i v online podobě na našich stránkách.