• Hlavni

JANKA – účastník sympozia Green Way Brno 2019

12. 6. 2019

JANKA Radotín byla aktivním účastníkem sympozia Green Way v Brně, které se uskutečnilo dne 9. a 10. 4. 2019. Toto setkání odborné technické veřejnosti pro projektanty, dodavatelé, výrobce vzduchotechnických zařízení i provozovatelé technických zařízení budov mělo jednoznačný cíl - získat především odborné informace, ale i společenské kontakty pro spolupráci v oblasti TZB, v neformálním prostředí.

více

K těmto účelům byl připraven velmi zajímavý program v několika sálech konferenčních prostor hotelu Avanti a doprovodný program v závěru prvního dne sympozia.

V jednotlivých částech odborného programu se řešila témata správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb, kvalitní zadání, příprava a koordinace staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,

koncepce zajišťující návrh i realizaci vnitřního prostředí staveb, správné provozování a správa budov, čisté prostory a mnoho dalších souvisejících témat. JANKA Radotín prezentovala široký výrobkový program, včetně nestandardních technických řešení detailů pro výrobu VZT jednotek, v odborné části programu sympozia připravila pro účastníky sympozia informace o perspektivních výrobcích pro hygienické provedení.

JANKA Radotín - dodavatel VZT jednotek pro administrativní komplex RUSTONKA

11. 6. 2019

Projekt Rustonka byl vybudován v oblasti kdysi slavných průmyslových závodů, které v polovině 19. století založil britský podnikatel Joseph Ruston.

Výstavba nových administrativních budov nabízí velmi kvalitní kancelářské prostory a služby nejvyššího standardu.

více

Tento administrativní komplex se skládá ze čtyř objektů A,B,C a D. V budovách A,B,C jsou administrativní prostory, z nichž každá má jedenáct tisíc metrů čtverečných kancelářské plochy. Budova D slouží především pro odpadové hospodářství tohoto komplexu a zároveň jako vjezd do společných garáží administrativních budov A,B,C. Součástí celého areálu jsou odpočinkové zóny, restaurace, kavárny, ale i obchody.

JANKA Radotín je dodavatel VZT jednotek pro tento areál od roku 2016, kdy pro Rustonka objekt A bylo dodáno 8 VZT jednotek, v roce 2017 pro Rustonka objekt B 6 VZT jednotek, shodný počet i velikosti jednotek se vyráběly o rok později v roce 2018  pro Rustonka objekt C. V letošním roce 2019 se realizovala část Rustonka 2, kde byly dodány 4 VZT jednotky. Poslední část je naplánována v roce 2020, kde realizace části Rustonka Court dle projektového návrhu má pro větrání prostor dvě VZT jednotky.