• Hlavni

Janka Engineering dodává majestátní AHU jednotky pro automobilku Jaguár Land Rover

6. 6. 2017

Společnost Janka Engineering je tradičně známa jako spolehlivý a vyhledávaný dodavatel vzduchotechnických a klimatizačních systémů do náročných průmyslových provozů. Není tedy překvapením, že byla prostřednictvím svého obchodního partnera, společnosti GreMi KLIMA, s.r.o.,aby navrhla a zrealizovala vzduchotechnické jednotky pro novostavbu průmyslového provozu automobilové společnosti Jaguár Land Rover Ltd na Slovensku.

více

Na základě předchozích zkušeností s realizací projektů pro výrobní závody Kayaba Pardubice, Hyundai Nošovice nebo Mobis Mošnov začala Janka Engineering jednat o technickém řešení pro uvedený projekt na začátku roku 2016, tedy s dostatečným předstihem, protože bylo potřeba nalézt vhodné řešení pro náročné požadavky projektu. Závod ve slovenské Nitře se z hlediska vzduchotechniky vyznačuje náročnými požadavky. Vzduchotechnické jednotky musejí dodávat 75 000 m3 za hodinu a musejí splňovat Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 o požadavcích na ekodesign větracích jednotek. Vzduchotechnické jednotky musely být tedy vybaveny rotačním výměníkem pro zpětný zisk tepla. Vzhledem k požadovanému vzduchovému výkonu je průměr rotačních výměníků neuvěřitelných 3700mm.

Odsouhlasení technického řešení pro splnění těchto výjimečně náročných provozních podmínek proběhlo až na počátku roku 2017, kdy společnost Janka engineering obdržela finální objednávku. Protože budou jednotky umístěny na plošinách přímo ve výrobních halách společnosti Jaguár Land Rover Ltd. a možnost jejich případné pozdější manipulace bude omezena další výstavbou musel být před dodávkou samotných jednotek proveden náročný FACTORY TEST, který za přítomnosti zákazníka ověřil nejen jejich vzduchový výkon a energetickou náročnost, ale i akustický výkon zařízení. Až na základě uspokojivého výsledku z tohoto testu byla odsouhlasena dodávka všech zařízení pro výrobní závod v Nitře.

Pro rok 2017 jsou plánovány 2 etapy výstavby, které celkově zahrnují dodávku 29 jednotek s uvedenými parametry. Pro jejich přepravu na místo instalace bude zapotřebí alespoň 100 kamionů.

 

Certifikát TÜV pro jednotky PremiAir - významný krok ke kvalitě

4. 4. 2017

V důsledku globalizace trhu a cenovému tlaku se v posledních letech na trhu vzduchotechnických jednotek objevují i zařízení, která svou kvalitou a provedením často neodpovídají deklarovaným technickým parametrům. V souvislosti s tím vzrůstá  zejména na západních trzích nekompromisní uplatňování celé řady předpisů a opatření, s cílem donutit výrobce dodržovat deklarované vlastnosti nabízených výrobků. Samotné prohlášení výrobců anebo technické listy nejsou považovány za relevantní a čím dál častěji je vyžadováno potvrzení technických vlastností nezávislým měřením autorizované osoby.  Výrobci, kteří tato opatření akceptují a splňují, se sdružují v různé cechy a sdružení s cílem ochránit svou pozici na lokálním trhu. Tato sdružení pak velmi silně působí na investory, legislativní orgány i odborné projektanty, kteří následně ve svých zadávací podmínkách staveb odkazují na nutnost dodržování dohodnutých opatření. 

více

V souvislosti se svou expanzí na německý trh v roce 2014 se také společnost JANKA ENGINEERING, s.r.o. stala členem sdružení výrobců vzduchotechnických zařízení pod zkratkou RLT. Jako člen na sebe převzala i povinnosti vyplývající ze stanov sdružení. Jednou ze stěžejních povinností je i závazek všech členů RLT do 31.10.2017 deklarovat měření vlastností  svých výrobků a zároveň certifikovat svůj výrobní proces nezávislým stanoveným orgánem. Pokud by jakýkoli člen této povinnosti nedostál, byl by ze sdružení RLT vyloučen. Ve většině německých projektů by tak nesplnil základní podmínku pro účast ve výběrovém řízení. Protože si společnost JANKA ENGINEERING, s.r.o. již tradičně zakládá na kvalitě svých výrobků, vedení společnosti podpořilo spuštění procesu testování a certifikace jednotek PremiAir.

PremiAir

 

 

Kompletní proces certifikace byl zajištěn mezinárodně uznávanou autoritou v této oblasti, inspekčním orgánem TÜV SÜD při technické univerzitě v Mnichově. Tato instituce zajišťuje kompletní proces certifikace nejen dle požadavků německého RLT, ale i dle požadavků EUROVENT.  Vzhledem k absenci jednotných mezinárodních norem a rozdílným standardům v jednotlivých státech, je tato certifikace obecně uznávanou zárukou, která dokládá splnění požadavků na užitné vlastnosti a na bezpečnost výrobků na základě mezinárodně akceptovaných kritérií. Průkaznost shody výrobku dle příslušných kritérií je spojeno s povolením využívat zjevné logo známky kvality, která zvyšuje prestiž a dobré jméno společnosti.

Logo T'UV Süd

 

Od žádosti o certifikaci po získání certifikátu

 

Prestiž získané certifikace odpovídá náročnosti a dlouhé cestě k jejímu získání. Žádost o certifikaci u TÜV SÜD podala JANKA ENGINEERING, s.r.o. již v lednu roku 2016. V porovnání s ostatní konkurencí byla JANKA ENGINEERING, s.r.o. mezi prvními, kdo si uvědomil nutnost získání certifikátu a včasným zažádáním se vyhnula situaci, ve které se nyní někteří výrobci, kteří na certifikaci stále čekají, nacházejí.  JANKA ENGINEERING, s.r.o.  i proto dokázala tento certifikát získat 14.3.2017.

 

Proces testování s výslednou certifikací sestává z těchto kroků :

 

1.     Měření mechanických vlastností

 

Toto měření vyhodnocuje dílčí mechanické parametry jednotek. Konkrétně je hodnocena mechanická odolnost komory, těsnost komory, prostupnost uložení filtrů, tepelná prostupnost, tepelné mosty a útlum komory.

 

Na základě důkladného měření v akreditovaných laboratořích TÜV SÜD byly u jednotky KLMOD ověřeny následující vlastnosti:

 

D1

Mechanická stabilita

TB2

Faktor tepelných mostů

L1(M)

Netěsnost opláštění

T1

Tepelná izolace

F9

Netěsnost filtrační stěny

 

2. Certifikace výrobního procesu

 

Dalším krokem k získání certifikace je výrobní audit, který inspekční orgán TÜV SÜD provádí přímo u výrobce. Tento audit JANKA ENGINEERING, s.r.o.  absolvovala ve svém výrobním závodě v Radotíně 28.2.2017.

 

Výsledkem bylo získání certifikátu dle norem  RLT s výše uvedenými hodnotami. Tato certifikace je pro Janku velice důležitým krokem, protože je pro vizitkou společnosti JANKA ENGINEERING, s.r.o. a důkazem, že její zaměření na kvalitu je vodítkem ke zvýšení konkurenceschopnosti a cestou k úspěchu i v náročném konkurenčním prostředí západních trhů. Především je ale také poselstvím zákazníkům, že JANKA ENGINEERING, s.r.o.  stále poskytuje kvalitní a bezpečné produkty v souladu s náročnými mezinárodně uznávanými předpisy, které jsou na exportované výrobky aplikovány. JANKA ENGINEERING, s.r.o.  i tentokrát dokázala svému závazku vyrábět kvalitní zařízení bez kompromisů.

 

Proces získání certifikátu byl v neposlední řadě i skvělou ukázkou týmové spolupráce napříč všemi odděleními společnosti, za což všem patří velký dík.