• Hlavni

JANKA Radotín a.s. dodává pro společnost TESCAN vzduchotechniku

14. 7. 2019

 

JANKA Radotín a.s. dodává pro společnost TESCAN VZT jednotky, chillery, oddělené kondenzátory, kondenzační jednotky a jednotky fancoil již od roku 2005. Postupně jsme vybavili těmito zařízeními již dva administrativně výrobní objekty. Naše zařízení jsou použita pro čisté prostory a laboratoře ve výrobních částech objektů i pro standartní prostory v částech administrativních.

více

Celkem jsme pro investora TESCAN dodali 25ks VZT jednotek, 7ks chillerů, 5ks oddělených kondenzátorů, 3ks kondenzačních jednotek a 234ks jednotek fancoil. Pracovníci servisního oddělení fy JANKA navíc realizovali propojení chladivových okruhů chillerů a oddělených kondenzátorů a pro společnost TESCAN zajišťují kompletní servis VZT jednotek a chlazení.

JANKA – účastník sympozia Green Way Brno 2019

12. 6. 2019

JANKA Radotín byla aktivním účastníkem sympozia Green Way v Brně, které se uskutečnilo dne 9. a 10. 4. 2019. Toto setkání odborné technické veřejnosti pro projektanty, dodavatelé, výrobce vzduchotechnických zařízení i provozovatelé technických zařízení budov mělo jednoznačný cíl - získat především odborné informace, ale i společenské kontakty pro spolupráci v oblasti TZB, v neformálním prostředí.

více

K těmto účelům byl připraven velmi zajímavý program v několika sálech konferenčních prostor hotelu Avanti a doprovodný program v závěru prvního dne sympozia.

V jednotlivých částech odborného programu se řešila témata správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb, kvalitní zadání, příprava a koordinace staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,

koncepce zajišťující návrh i realizaci vnitřního prostředí staveb, správné provozování a správa budov, čisté prostory a mnoho dalších souvisejících témat. JANKA Radotín prezentovala široký výrobkový program, včetně nestandardních technických řešení detailů pro výrobu VZT jednotek, v odborné části programu sympozia připravila pro účastníky sympozia informace o perspektivních výrobcích pro hygienické provedení.