Novinky

1 2 3 4 5 624

Čistota vzduchu pro české herce

12. 10. 2021

Naše čističky vzduchu KFJ zajišťují čistotu vzduchu při tvorbě filmů. Jsou využívány jednak ve filmových ateliérech Barrandov, ale také cestují s filmovým štábem po natáčecích místech historických prostor hradů a zámků. Jsme rádi, že naše výrobky zajišťují ochranu herců i realizačního týmu!

Prezentovali jsme na konferenci Sympozium Green Way

22. 9. 2021

Na odborné konferenci Sympozium Green Way v Brně jsme prezentovali program naší společnosti, jak rekonstruovat a modernizovat vzduchotechnická zařízení v přednášce „RETROFIT technické zhodnocení stávajícího zařízení s dopadem na ekonomiku provozu“. Kromě toho jsme se také zaměřili na energetické provozování.

Přednáška „Netradiční sestavy VZT jednotek pro snížení energetické náročnosti budov“ byla návodem jak navrhovat budovy dle požadavků provozovatelů, ale zároveň netradičně, ekonomicky, „chytře“.